VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG

IN DE SCHOOL

Er is opvang voorzien:
Elke schooldag van 7.00 uur tot 18.00 uur in beide vestigingen.
LET WEL ! vrijdag tot 17 uur 30.

(op woensdag is de opvang voor alle leerlingen voorzien in de Meersstraat)

Kleuters en leerlingen van onze school kunnen vanaf dinsdag 1 september opnieuw aan onze goede zorgen worden toevertrouwd. De dagelijkse bijdrage is als volgt samengesteld en is maandelijks  betaalbaar via de schoolrekening. Een briefje met de berekening van de verschuldigde bijdrage wordt aan de schoolrekening gehecht.
Het spreekt vanzelf dat u onregelmatig, zelfs voor één dag van de opvang gebruik kunt maken. Wij hopen u op deze wijze van dienst te zijn. Informatie over de opvang tijdens vrije dagen/vakantie kan bij de directeur worden bekomen.

Tarieven voor- en naschoolse opvang:

– ’s morgens tussen 7.00 uur –  8.00 uur :  € 1,20
– ’s avonds   tussen  16.00 uur – 17.00 uur :  € 1,20
                    tussen  16.00 uur –  18.00 uur :  € 2,00
! ’s vrijdags tussen 15.30 uur – 17.30 uur

Per begonnen 15 minuten na 18.00 uur :  € 2,00

– woensdagnamiddag tussen 12.00 uur – 14.00 uur :  € 2,00
                                    tussen 12.00 uur – 16.00 uur :  € 3,00
                                    tussen 12.00 uur – 18.00 uur :  € 4,00

Voor gelijktijdige opvang van 2 kinderen uit hetzelfde gezin wordt 25% korting toegekend.
Voor gelijktijdige opvang van 3 kinderen uit hetzelfde gezin is het 3e kind gratis.
Er zal op het einde van het kalenderjaar een fiscaal attest van de opvangkosten worden afgeleverd door de school met het oog op de fiscale aftrek van opvangkosten.

BUITEN DE SCHOOL

Centra voor buitenschoolse opvang ’t MAANTJE

Praktische info :

OPVANGLOCATIES

TERNAT
Keizerstraat 35a
Tel 02/582 72 62

LOMBEEK
Nieuwbaan 6a
Tel 053/67 20 62

WAMBEEK
Stenebrugstraat 3
Tel 02/581 04 64

Openingsuren :

• Elke schooldag van 6.45 tot 9.00 uur en van 15.30 tot 19.00 uur.
• Op woensdagnamiddag van 12.00 tot 19.00 uur.
• Tijdens de vakantiedagen van 6.45 tot 19.00 uur (opvang enkel in Ternat).
• Op zon- en feestdagen rust het Maantje uit.

Inschrijven :

Ouders dienen hun kind(-eren) in te schrijven VOOR zij de eerste maal van de opvang gebruik maken. Gelieve hiervoor telefonisch contact op te nemen met de plaatselijke teamverantwoordelijke om een afspraak te maken om het dossier in orde te brengen. 
Teambegeleider – coach: Vanessa Wellens (0475/98.00.21)

Bijdragen :

De bijdragen worden berekend per half uur. Deze kunnen geïndexeerd worden tijdens het schooljaar. De opvang is fiscaal inbegrepen. De betaling gebeurt bij voorkeur via domiciliëring.
Het tienuurtje en vieruurtje zijn in de prijs inbegrepen. 

Voor meer info: http://www.infano.be/2,5j-12j/buitenschoolseopvang 

Thuisopvang zieke kinderen :

Voor opvang van zieke kinderen kunnen Ternatse gezinnen beroep doen op hun mutualiteit.

Nog vragen? welzijn@ternat.be 02/583 04 47